วันที่ 17 มกราคม 2560 สำนักงานสาธารสุขอำเภอนาเยีย ได้ต้อนรับคณะนิเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี