วันที่ 20 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเยียได้จัดงานวัน อสม.ขึ้น ที่หอประชุมอำเภอนาเยีย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ